Läkemedel

Nästa Sommar, år 2020, börjar lagen om Nationella läkemedelslistan att gälla. Samtidigt föreslår Läkemedelsverket att elektronisk förskrivning ska bli huvudregel. Taltidningen har träffat Inge Eriksson, läkare och ordförande för läkemedelskommittén i Västmanland.