Läget på Västmanlands Sjukhus

Nu har man öppnat en speciell intensivvårdsavdelning för Covid-19 patienter. Hur ser det ut med plats och personal för julen. Taltidningen har ringt upp Liselott Sjökvist, områdeschef akutsjukvård.