Läget i kollektivtrafiken

Den ökande smittspridningen av Covid-19 slår hårt mot kollektivtrafikens personal vilket kan leda till inställda buss- och tågturer. Taltidningen har ringt upp Arne Andersson, direktör för Kollektivtrafikförvaltningen vid Region Västmanland.