Kulturstipendiater 2023

På det senaste regionfullmäktigemötet delade man ut 2023-års kulturstipendier. Taltidningen fanns på plats och har träffat stipendiaterna.