Kultursommar i Norberg

I månadsskiftet juni/juli genomförs en kulturfestival i Norberg, och samtidigt invigs en utställning om den kände författaren Lars Gustafsson. Taltidningen har ringt upp kommunens kulturchef Ida Långbacka.