Kultur- och idrottsstipendier i Köping

I år är det 10 personer som premieras för förtjänstfulla insatser inom sitt område. Taltidningen har ringt upp kultur- och fritidsnämndens ordförande Jonny Clefberg (S).