Kritik på Teknik – Sala

Nu i dagarna får 500 slumpvis utvalda Salabor en enkät där de kan komma med synpunkter på några av kommunens serviceinsatser. Här intervjuas Ida Låstbom på företaget Indicator.