Kraftsamling för ett livskraftigt Västmanland

Den 30 september hölls en uppstartskonferens om hur man ska kunna vända den negativa trenden om ungdomars upplevda hälsa. Taltidningen fanns på plats.