Kostnadsfri ledsagning för seniorer i Västerås

Inom en snar framtid blir det möjligt för synskadade Västeråsare över 65 år att få kostnadsfri ledsagning. Taltidningen har ringt upp Magnus Johansson, ordförande i Nämnden för Personer med Funktionsnedsättning.