Köpings översiktsplan

Arbetet med kommunens översiktsplan, som tar sikte på år 2040, har kommit igång. Först ut var en enkät om hur Köpingsborna upplever kommunens fysiska miljö. Det berättar planchefen Anita Iversen.