Köpings gång och cykelplan

I Köping tar man nu fram en plan för hur gång och cykelnätet ska underhållas och utvecklas.  Taltidningen har ringt upp Joshua Bender, gatu- och parkchef på Västra Mälardalens Energi (VME).