Kommunstyrelsens Arbetsutskott i Fagersta

Offentliga toaletter, Semla 3 och försök med sopsaltning av gång och cykelvägar. Dessa var några av ämnena vid utskottets senaste sammanträde. Taltidningen har ringt upp kommunstyrelsens vice ordförande Jan Johansson (M)a.