Kommunstyrelsen i Sala

På det senaste sammanträdet diskuterades bland annat ett ställningstagande för kommunens personal gällande den tilltänkta angiverilagen. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Amanda Lindblad (S).