Kommunstyrelsen i Sala

På det senaste sammanträdet diskuterades bland annat reviderade riktlinjer för färdtjänst och särskild kollektivtrafik. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens 1:a vice ordförande Anders Wigelsbo (C).