Kommunstyrelsen i Norberg

Det blir inga sänkta hyror för kommunala bostäder i Norberg. Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö förklarar varför.