Kommunstyrelsen i Norberg

Norbergs kommun visar upp ett betydligt positivare resultat än beräknat för år 2022. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S).