Kommunstyrelsen i Norberg

Norbergs Kommun har kommit långt i arbetet med att kunna genomföra digitala och Coronasäkra politiska sammanträden. Det berättar Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö.