Kommunstyrelsen i Norberg

Kommunens ekonomi ser betydligt bättre ut än vad man kunde befara tidigare i år. Det berättar Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö.