Kommunstyrelsen i Kungsör

På Kommunstyrelsens senaste sammanträde diskuterades bland annat bullerskydd, farthinder och valstugor. Taltidningen har ringt upp kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson (S).