Kommunstyrelsen i Fagersta

Nu pågår en kartläggning för att identifiera förorenade områden som bör hanteras skyndsamt. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Åsa-Märta Sjöström (S).