Kommunstyrelsen i Fagersta

Avgifter återinförs för busstrafiken i Fagersta tätort. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Åsa-Märta Sjöström (S).