Kommunstyrelsen i Arboga

Det råder viss osäkerhet kring var kommunens nya återbruk ska placeras. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Håkan Thomasson (M).