Kommunstyrelsen i Arboga

På det senaste sammanträdet diskuterades bland annat en motionstrappa och en ny grundskola. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Jonna Lindman (M).