Kommunfullmäktige – Sala

På måndagens möte handlade det bland annat om hur Salabostäder kommer att förhålla sig till att barnkonventionen blir en lag och en interpellation om Sala kommuns hemtjänst. Taltidningen har ringt upp kommunfullmäktiges ordförande Carola Gunnarsson (C).