Kommunfullmäktige i Sala

Kommunfullmäktiges oktobersammanträde var unikt på två sätt. Det berättar ordföranden Carola Gunnarsson.