Kommunfullmäktige i Sala

Kommunfullmäktige har antagit en detaljplan som gör det möjligt att skapa ett antal nya bostäder i centrala Sala. Taltidningen har ringt upp Kommunfullmäktiges ordförande Emil Andersson-Bleckert (S).