Kommunfullmäktige i Sala

Kommunfullmäktiges novembersammanträde blev både långt och händelserikt trots att endast 11 punkter fanns på dagordningen. Taltidningen har ringt upp ordföranden Emil Andersson-Bleckert (S).