Kommunfullmäktige i Norberg (2 mars)

Bokslutet för 2019 visar ett positivt resultat, men överskottet är i praktiken betydligt mindre än vad siffrorna visar. Det berättar Kommunfullmäktiges ordförande Sten Nordström.