Kommunfullmäktige i Norberg

Norbergs kommun ska undersöka möjligheten att överföra handhavandet av färdtjänstärenden till Region Västmanland. Taltidningen har ringt upp Kommunfullmäktiges ordförande Sara Dahlin (S).