Kommunfullmäktige i Kungsör

På det senaste fullmäktigesammanträdet besvarades bland annat tre medborgarförslag och två motioner. Taltidningen har intervjuat fullmäktiges ordförande Pelle Strengbom.