Kommunfullmäktige i Kungsör

På det senaste sammanträdet handlade det bland annat om ett demokratiprojekt, bygger vi rätt i Kungsör och bordlagda ärenden. Taltidningen har ringt upp kommunfullmäktiges ordförande Pelle Strengbom.