Kommunfullmäktige i Kungsör

På det senaste fullmäktigesammanträdet handlade det bland annat om allmänhetens frågor och medborgarförslag. Taltidningen har intervjuat fullmäktiges ordförande Pelle Strengbom.