Kommunfullmäktige i Köping

Kommunfullmäktige har fastställt ett antal mål som kommunen ska arbeta efter under de kommande åren. Det berättar Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Inge Westberg.