Kommunfullmäktige i Köping

Kommunens ekonomi är fortsatt stabil. Det är kontentan av den senaste delårsrapporten. Här intervjuas Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Inge Westberg.