Kommunfullmäktige i Köping

På det senaste sammanträdet klubbades ett nytt bostadsförsörjningsprogram igenom. Taltidningen har ringt upp Kommunfullmäktiges ordförande Annika Duán (S).