Kommunfullmäktige i Köping

På det senaste sammanträdet diskuterades bland annat ett medborgarförslag om att avskaffa medborgarförslag. Taltidningen har ringt upp Kommunfullmäktiges ordförande Carl-Inge Westberg (S).