Kommunfullmäktige i Köping

En del av förra årets överskott har ombudgeterats för att täcka pågående investeringar inom kommunen. Taltidningen har ringt upp Kommunfullmäktiges ordförande Carl-Inge Westberg.