Kommunfullmäktige i Köping

Avfallstaxan i Köping höjs med 8% jämfört med förra året. Här intervjuas Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Inge Westberg (S).