Kommunfullmäktige i Hallstahammar

På det senaste sammanträdet diskuterades bland annat finansieringen av den nya brandstationen i Eriksberg. Taltidningen har ringt upp Kommunfullmäktiges ordförande Rolf Hahre (S).