Kommunfullmäktige i Fagersta

Fagersta kommun återinför avgift i kollektivtrafiken inom tätorten. Taltidningen har intervjuat Kommunfullmäktiges ordförande Marino Wallsten (S).