Kommunfullmäktige i Fagersta

På det senaste sammanträdet diskuterades bland annat ett nytt länsomfattande samordningsförbund. Taltidningen har intervjuat Kommunfullmäktiges ordförande Marino Wallsten (S).