Kommunfullmäktige i Arboga

På det senaste sammanträdet genomfördes ett antal valärenden. Taltidningen har ringt upp Kommunfullmäktiges ordförande Mats Ögren (M).