Julbelysning i Norberg

Tommy Wengrud på Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund beskriver julbelysningen som är koncentrerad till de centrala delarna av Norberg.