Ja eller nej? – Fagersta, Norberg

Svaret på den frågan avgör framtiden för Synskadades Riksförbunds lokalförening SRF Norringarna vid ett konstituerande årsmöte den 23 november. Här intervjuas Margareta Söderlund från SRF Västmanland.