IT-hjälp på Hallstahammars bibliotek

Varje torsdagseftermiddag kan du få hjälp med enkla IT-ärenden på Hallstahammars bibliotek. Taltidningen har ringt upp socialbibliotekarien Susanne Jansson.