Inventering av fjärilar

Veronikanätfjärilen, som är Sveriges mest sällsynta fjäril, kan nu vara helt utdöd i landet. Det berättar Karin Sandberg, biolog på Länsstyrelsen i Västmanland.