Interpellation avseende EU:s tillgänglighetsdirektiv

Vänsterpartisten Fredrik Stockhaus har ställt en interpellation, som tas upp på regionfullmäktige den 26 april, om EU:s tillgänglighetsdirektiv som blir svensk lag om tre år. Taltidningen har träffat honom.