Inrapportering av otrygghet i Köping

Sedan den 1 december kan Köpingsborna enkelt rapportera in upplevt otrygga platser och händelser. Här intervjuas kommunens säkerhetschef Thomas Hoffmann.