Information om svinpesten i Surahammar

För tillfället har Jordbruksverket befriat Surahammars kommun från de av svinpesten påtvingade restriktionerna. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Johanna Olofsson (M).