Information från Köpings Stadsbibliotek

Köpings socialbibliotekarie Ellinor Frohne-Östlund berättar om situationen på biblioteket i samband med Coronakrisen.